A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Михайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області

Опис досвіду роботи

ОПИС ЗМІСТУ ДОСВІДУ

Предметом особливої турботи нашого суспільства є боротьба з такими негативними соціальними явищами в середовищі підростаючого покоління, як

бродяжництво, правопорушення, злочинність. Причиною сформованої криміногенної ситуації в підлітковому середовищі стали ряд причин, серед яких основне місце займає бездоглядність підлітків, що вказує на повну відсутність інтересу з боку батьків до способу і місця проведення дозвілля їхніми дітьми.

Однією з основних передумов, що призводить до дитячої бездоглядності, є сімейні проблеми. Сім’я, яка не може дати дитині батьківської любові, опіки, щирого контакту, відчуття захищеності, стійкості та гармонійності відносин, створює передумови того, що дитина тікає з дому, перетворюється на бездоглядну, безпритульну дитину вулиці.

Другим важливим чинником є економічні проблеми сім’ї, які є наслідком загальної ситуації у країні. Різка соціальна диференціація населення, високий рівень безробіття, соціальні негаразди і, як наслідок, падіння рівня життя сприяють соціальному відчуженню людей. Відірвані від своїх сімей діти, які втратили підтримку і піклування своїх родин, стають не тільки дешевою робочою силою на ринку праці, а й легкою здобиччю для криміналу.

В той же час неповнолітні значну частину свого часу проводять у стінах школи. Отже провідна роль у вирішенні цієї проблеми належить педагогам. Це обумовлено тим, що в полі зору загальноосвітніх установ перебувають практично всі діти, оскільки вони зобов'язані відвідувати школу. Навіть якщо дитина не навчається у школі, вона має можливості і повноваження виявляти таких дітей, що проживають в мікрорайоні, який вона обслуговує. Тільки школа може забезпечити найбільш повне виявлення дітей, які опинилися в соціально небезпечній ситуації.

Навчальний заклад проводить значну роботу у напрямку попередження дитячої злочинності та бездоглядності, де учні одержують необхідні правові знання, як під час навчального процесу (основи правознавства, основи безпеки життєдіяльності, тощо), так і у позаурочний час (тематичні місячники, декади, тижні правових знань; конкурсні та предметні олімпіади; лекції, конференції, диспути, «круглі столи», тощо). Тому одним з найважливіших питань виховної роботи Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гаврило Любов Миколаївна вважає питання превентивного виховання та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх. Під її керівництвом здійснюються заходи по профілактиці правопорушень, бездоглядності, безпритульності:

• створення банку даних про учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, вживання алкогольних напоїв, про неблагополучні сім’ї та дітей, які в них виховуються та їх залучення до гурткової роботи;

• проведення тижнів правової освіти, профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності, негативних явищ серед учнівської молоді;

• здійснення обліку місцезнаходження та організація дозвілля на канікулах дітей з неблагополучних сімей, схильних до бродяжництва, правопорушень ін.;

• надання соціальної підтримки та допомоги дітям-напівсиротам, позбавлених батьківського піклування, з багатодітних та малозабезпечених сімей, які виховуються у функціонально неспроможних сім’ях та забезпечення їх соціально-психологічного супроводу (індивідуальні консультації, складання соціального паспорту тощо);

• ознайомлення учнівської молоді з переліком організацій, до яких можна звернутися з приводу насилля в сім'ї, позбавлення алко- і наркозалежності тощо;

• здійснення індивідуальної роботи та корекція відхилень у поведінці неповнолітніх;

• організація роботи психолого-педагогічних консультативних пунктів допомоги учням, схильних до правопорушень та їх батькам;

• проведення інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, направлених на запобігання випадків насильства над особистістю, безвідповідальної поведінки по відношенню до особистості, торгівлі людьми;

• проведення освітньо-інформаційних занять щодо прав неповнолітніх;

• проведення культурно-мистецьких та фізкультурно-оздоровчих акцій для дітей тощо;

• організація роботи ради з профілактики правопорушень;

• проведення рейдів-перевірок з питань організації початку навчального дня та відвідування учнями школи;

• здійснення контролю за учнями, які ухиляються від навчання;

• проведення обстеження умов проживання, навчання, виховання, соціального-незахищених категорій дітей та підлітків. (Додаток 1)

 Система правової освіти та правового виховання у школі носить попереджуючий, пропедевтичний, запобіжний характер і спрямована, насамперед, на вдосконалення способу життя школярів, обрання ними правильної соціальної орієнтації. (Додаток 2)

Очікувані виховні досягнення:

Учнів 14-х класів:

 • сформованість основ духовно-морального розвитку особистості: самооцінювання, самоконтролю, знання та навички ведення здорового способу життя, усвідомлення цінності власного життя і необхідності збереження здоров'я з раннього дитинства.

Учнів 57-х класів:

Усвідомлення:

 • норм та правил власної поведінки та норм соціально важливих для суспільства;
 • наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;
 • сформованість активної життєвої позиції;

Учнів 8-9-х класів:

 • усвідомлення наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;
 • вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, регулювати власну поведінку;
 • розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків.

Учнів 1011-х класів:

 • сформованість життєвих компетенцій, активної та громадської позиції, необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов'язків;
 • імунітет до асоціальних впливів, чітке розуміння необхідності ведення здорового способу життя;
 • наявність життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.

 Любов Миколаївна здійснює організаційні заходи, спрямовані на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки, під її постійним контролем знаходяться питання:

— максимального охоплення навчанням учнів;

— контролю за відвідування учнями закладу освіти навчальних занять;

— виконання заходів, спланованих у річному плані закладу освіти щодо попередження злочинності та запобігання дитячій бездоглядності.

Гаврило Л.М. глибоко переконана, що критерієм впливу школи на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання учнями основних нормативних документів школи: Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов’язки учнів. На основі цих документів розроблені «Правила для учнів».

Робота по ознайомленню учнів з «Правилами для учнів» та контроль за виконанням ними «Правил» здійснюється педагогічним колективом та радою старшокласників серед всього контингенту учнів з 1 по 11 класи. Вона включає в себе постійну роботу на шкільних лінійках, класних годинах, проведення місячників правових знань, зустрічей з робітниками правоохоронних органів. (Додаток 3)

Любов Миколаївна виховну роботу в школі спрямовує на забезпечення належного виховання підростаючого покоління та дотримання нормативно-правової основи, а саме: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про захист суспільної моралі», Указу Президента України «Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві», розпорядження і постанови Кабінету Міністрів України, зокрема, «Про схвалення концепції Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності».

 Більшу частину свого вільного часу учні проводять поза межами школи, вдома. Тому значна у вага приділяється роботі з сім'ями, батьками дітей. Адже саме вони найбільше зацікавлені бачити своїх дітей соціально захищеними і завдання загальноосвітніх навчальних закладів зробити батьків партнерами у цій справі. З метою попередження правопорушень, профілактики бездоглядності підлітків Любов Миколаївна акцент ставить на тісному контакті школи із сім'єю, громадськістю, бо вважаємо, що тільки так можна досягти позитивних результатів у виховній роботі з неповнолітніми. В цьому напрямі здійснюється систематична робота.

 На постійному контролі перебуває питання охоплення навчанням учнів шкільного віку. Систематично проводяться профілактичні рейди: «Урок», «Діти вулиці», «Канікули», мета яких виявлення дітей, які не навчаються, залучення їх до навчальної діяльності, а також попередження негативних проявів серед учнiвської молоді.

Гаврило Л.М. систематично проводиться роз’яснювальна робота з батьками на загальношкільних, класних зборах, під час індивідуальних бесід щодо недопущення правопорушень серед учнівської молоді. В порядок денний батьківських зборів включаються актуальні питання виховання дітей, організовуються зустрічі з медичними працівниками, працівниками ВКМСД.

 Любов Миколаївна організовує просвітницьку роботу та надає методичну допомогу у питанні виховання і навчання дітей. З батьками проводяться бесіди роз’яснювального характеру про недопущення неналежного виконання ними батьківських обов’язків по відношенню до своїх дітей. З цією метою діє правовий всеобуч батьків, засідання, якого проводяться один раз на 2 місяць. До його роботи залучаються соціальний педагог, практичний психолог школи, представники органів місцевого самоврядування. (Додаток 4)

Гаврило Любов Миколаївна є головою комісії з обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей соціально-незахищених категорій сімей. За наслідками відвідувань сімей складаються відповідні акти обстеження. (Додаток 5) Дані сім'ї знаходяться під особливим контролем соціального педагога, практичного психолога, класних керівників та адміністрації школи. Заступником директора з виховної роботи складається соціальний паспорт школи, в якому зазначено облік: дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з багатодітних сімей, учасників АТО, дітей, схильних до правопорушень; поновлюється банк даних дітей, що потребують особливої педагогічної уваги.

 З метою перевірки дотримання дітьми правил поведінки у громадських місцях та для профілактики правопорушень неповнолітніх, під час проведення шкільних вечорів та інших позакласних заходів організовано роботу батьківсько-педагогічного патруля. (Додаток 6)

Під керівництвом Гаврило Любові Миколаївни у школі склалася своєрідна система профілактичної роботи.

Первинна профілактика:

 • контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться класними керівниками в класному журналі, адміністрацією школи в спеціальному журналі). Це дає можливість робити аналіз щоденного відвідування, оперативно з’ясовувати причини відсутності учнів у школі;
 • випадки порушення поведінки учнями у школі, пропуски уроків, запізнення до школи розглядаються на загально шкільній лінійці дисципліни і порядку, яка проводиться щопонеділка, на класних зборах;
 • щомісяця класними керівниками складаються звіти про відвідування учнями уроків (Додаток 7); в кінці кожного семестру адміністрація навчального закладу здійснює аналіз стану відвідування учнями школи, результати якого узагальнюються відповідним наказом; (Додаток 8)
 • класні керівники на виховних годинах проводять правовиховну роботу з учнями класу, індивідуальні бесіди з окремими учнями, роз'яснюючу роботу з батьками під час відвідування сімей.

Любов Миколаївна проводить активну роботу по профілактиці негативних явищ в дитячому середовищі. Проведено ряд індивідуальних бесід з учнями на теми: «Дотримання правил внутрішкільного розпорядку, правил для учнів. Попередження правопорушень», «Недопустимість випадків «дідівщини», крадіжок, порушення режиму школи», «Попередження випадків скоєння протиправних дій», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх за скоєння злочинів», «Бродяжництво – шлях до скоєння злочинів» та інші.

Вторинна профілактика:

 • в школі створена і діє рада профілактики, на обліку якої стоять учні, схильні до правопорушень. Її робота направлена на те, щоб:
 • формувати в учнів правові поняття, які б регулювали їхню поведінку;
 • вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки;
 • формувати в учнів активну позицію у правовій сфері, тобто нетерпимого відношення до правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з цими негативними явищами;
 • вироблення уміння протистояти негативним впливам;
 • подолання у свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувались внаслідок неправильного виховання.

На розгляд ради виносяться питання порушення правил поведінки й правопорядку учнями. Її засідання проводяться щомісяця (Додаток 9);

 • школа тісно співпрацює також з місцевими органами самоврядування. При Михайлівській сільській раді діє інспекція в справах неповнолітніх, на засіданнях якої розглядаються випадки правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх;
 • учнів школи по класах охоплено постійними дорученнями, а учні 811 класів чергують згідно графіка по школі;
 • у школі працює 8 шкільних гуртків та спортивна секція ДЮСШ. Переважна більшість учнів охоплена заняттями в гуртках та секції.

Протирецидивна профілактика:

 • облік учнів, схильних до правопорушень;
 • закріплення за учнями вчителівнаставників та залучення дітей до різних видів громадсько-корисної діяльності;
 • залучення учнів, схильних до правопорушень до роботи в гуртках;
 • індивідуальна робота з учнями (всебічна діагностика, корекційна і розвиваюча робота з ними);
 • індивідуальна робота з сім’єю (надання методичної та педагогічної допомоги).

 Превентивне виховання в школі здійснюється відповідно до плану виховної роботи школи, в якому значне місце Любов Миколаївна відводить профілактичній роботі.

Під керівництвом Гаврило Л.М. у школі організована робота органів учнівського самоврядування, які надають велику допомогу в правовиховній роботі учнів. Робота учнівського самоврядування дає змогу всім учням брати активну участь у житті класів та школи, а також наповнювати корисним змістом їх вільний від навчання час, що сприяє відволіканню їх від скоєння правопорушень, профілактиці бездоглядності.

 Особливу увагу Любов Миколаївна звертає на рівень організації змістовного дозвілля підлітків, які перебувають на внутрішкільному контролі. Окремі учні не дотримується правил розпорядку, порушують поведінку. З ними педагог проводить індивідуально-роз’яснювальну роботу, залучає їх до участі у шкільних гуртках та позакласних заходах.

В навчальному закладі наявна наглядна агітація з питань правової інформації, висвітлюється робота в шкільній стінній газеті на правову тематику.

З метою пропаганди та всебічного поширення правових знань серед учнівської молоді та правового виховання, у школі проводяться Тижні правових знань, Всеукраїнський тиждень права, інформаційно-просвітницькі заходи щодо попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми. (Додаток 10)

 Найбільш поширеними формами роботи класних керівників з правового всеобучу школярів є бесіди, виховні години по вивченню правил для учнів, сюжетно-рольові ігри (для молодшого шкільного віку), диспути, вікторини (для старшокласників).

Одним із напрямків діяльності шкільної бібліотеки є робота по правовому інформуванню вчителів та учнів. Оформлена постійно діюча виставка «Держава і право», на якій розміщується література на правову тематику, а саме: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, «Запобігання торгівлі людьми» (навчально-методичний посібник), «Кожна дитина має право» та інше. Бібліотекар разом із учителем правознавства, педагогом-організатором бере участь у плануванні та проведенні Тижнів правових знань.

Любов Миколаївна налагодила та підтримується тісний зв'язок з правоохоронними органами. Складено план взаємодії школи та кримінальної міліції. (Додаток 10) Органи правопорядку надають допомогу у проведенні профілактичної роботи з учнями, схильними до протиправних дій, та їх батьками: проводять індивідуальні бесіди з підлітками, виступають на загальношкільних батьківських зборах.

Робота з учнями, які потребують особливої уваги не припиняється і влітку. В період літніх канікул діти, схильні до правопорушень оздоровлюються в таборі праці та відпочинку, що діє на базі школи, залучаються до суспільно-корисної праці.

Гаврило Любов Миколаївна керує роботою соціально-психологічної служби школи, якою здійснюється психологічний супровід дітей «групи ризику», через діагностичний (вивчення рівня розвитку пізнавальних здібностей, особливостей особистості, рівня міжособистісних відносин), корекційно-розвивальний (проведення тренінгів), просвітницько-профілак-тичний (лекції, семінари) напрямки. Робота практичного психолога та соціального педагога направлена на вивчення соціально-психологічних характеристик сімей; проводиться психодіагностика індивідуальних особливостей учнів та психологічна корекція неадекватної поведінки школярів. Оформлено індивідуальні картки учнів, складено план згідно якого проводиться відповідна робота, проводяться індивідуальні роз’яснюючі бесіди та корекційно-розвивальна робота. Соціально-психологічна служба працює з банком даних дітей, які стоять на внутрішкільному обліку, схильними до правопорушень. З ними проводиться профілактична робота.

Система правовиховної та правоосвітньої роботи, яка склалася у школі і здійснюється під керівництвом Гаврило Любові Миколаївни, дає певні позитивні результати. Завдяки систематичній виховній роботі, організацією індивідуальної роботи, наявністю і дієвості внутрішкільного контролю з боку адміністрації, організацією індивідуальної роботи з учнями і батьками, періодичністю і оперативним реагуванням на актуальні питання з профілактичної роботи, наявністю планів роботи класних керівників, шкільного практичного психолога, кваліфікованої і своєчасної психолого-педагогічної діагностики учнів всіх категорій, залученню учнів до роботи шкільних гуртків, учнів, які здійснили правопорушення та злочини, в навчальному закладі немає.

 На сьогоднішній день жоден учень нашої школи не стоїть на обліку кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 Формування людини, як відомо, починається з дитинства. В молоді роки закладається основа не тільки відповідних знань, але й норм поведінки, звичок, потреб особи. Виховання молодого покоління – це виховання майбутнього кожної держави, і майбутнє залежить не тільки від рівня професійної підготовки цього покоління, але й від його моральних якостей.

Профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності є важливим видом держано-управлінської діяльності, покликаним забезпечити недопущення переходу дітей в стан безпритульності та бездоглядності і полягає в розробленні та здійсненні спеціальних заходів щодо виявлення й усунення детермінант, що сприяють цьому явищу. Діяльність з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності буде максимально результативною, якщо буде проводитися як можна раніше, а не після того, як виникла реальна загроза фізичному на психічному здоров'ю дитини.

На думку Гаврило Любов Миколаївни, виховання правової культури у дітей є одним з головних компонентів профілактичної роботи з неповнолітніми, адже вони повинні більше знати не лише про свої права, а й обов’язки та відповідальність, яка настає при порушенні певних загальноприйнятих норм співіснування у суспільстві.

Основну мету профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності педагог вбачає у створення оптимальних соціокультурних та матеріальних умов для попередження цих негативних явищ, які загрожують життю, розвитку та соціалізації особистості.

Завдання з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності Любов Миколаївна реалізовує в таких основних напрямах своєї роботи як:

 • визначення чинників появи безпритульних та бездоглядних дітей, групи ризику, виховного потенціалу соціального середовища, можливостей суб'єктів, стану та результатів діяльності;
 • передбачення впливу на поведінку дитини результатів впроваджених профілактичних заходів;
 • консультування дітей, батьків, вчителів та інших суб'єктів з питань профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 •  формування правових знань для реалізації, охорони та захисту прав дитини;
 •  проводення соціальних досліджень з проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності, здійснення науковометодичної роботи з розробки та пошуку ефективних підходів, технологій, концепцій, систем профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності;
 •  сприяння мінімізації негативного впливу соціального середовища, застосуванню позитивних моделей поведінки;
 •  організація системи заходів з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, контроль, моніторинг та оцінка їх ефективності;
 •  формування толерантного ставлення до «дітей вулиці»; мотивації у дітей звертатись за допомогою, відповідального ставлення до власної поведінки; правової активність;
 •  вивчення та поширення передового досвіду організації та здійснення профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності.

Саме такий підхід у вихованні зменшує кількість злочинних підлітків та бездоглядних дітей.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З метою розповсюдження та популяризації досвіду, заступнику директора з виховної роботи Гаврило Любові Миколаївні пропонуємо:

1. Проводити профілактичні заходи з метою профілактики та запобігання бездоглядності, негативним проявам серед неповнолітніх.

2. Залучати підлітків, схильних до пропусків занять, правопорушень, до безпосередньої участі у проведенні позакласних, громадських заходів.

3. З метою подальшого створення можливостей для захисту учнівською молоддю своїх прав, сприяти впровадженню у навчально-виховний процес інноваційних технологій виховання із залученням до цієї роботи представників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

4. Організувати тематичні семінари з вчителями з питань підвищення рівня правової культури молоді, профілактики та запобігання негативним проявам серед дітей та молоді.

5. Проводити профілактичну роботу серед учнівської молоді щодо попередження бездоглядності, правопорушень, особливу увагу приділяти роботі з дітьми із соціально-незахищених категорій сімей та підлітками, схильними до скоєння правопорушень.

6. Провести тематичні семінари, бесіди та лекційно-тренінгові заняття для батьків та учнів різних вікових груп щодо профілактики бездоглядності, правопорушень серед дітей та молоді.

7. Надавати методичну допомогу педагогічному колективу з метою роз'яснення питань чинного законодавства стосовно прав та обов'язків неповнолітніх.

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 5 березня 2009 p., №1065-VI.

2. Збірник законодачих та нормативних актів з питань соціального та правового захисту./ Упоряд. Кияниця З.П., Смирнова М.О. та ін. – Київ, 2002. – 170 с.

3. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям: метод, посіб. / К63 Авт.: Безпалько О.В.; Гурковська Л.П.; Журавель Т.В. та ін. / За ред. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. – К.: Видавничий дім "КАЛИТА", 2010. – 376 с.

4. Табачник Д. Вирішення проблеми безпритульності – завдання пріоритетне // Соціальна політика. – 2003. – 29 січня.

5. Оржеховська В.М. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх: навч. метод. посіб. / В.М. Оржеховська, Т.Є. Федорченко. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2008. – 376 с.

6. Денисов С.Ф. Проблеми правового регулювання запобігання злочинності в Україні / С.Ф. Денисов, А.В. Юрасов // Держава та регіони. I 2009. I №1. I С.45-50.

7. Квітка Я.М. Попередження адміністративних правопорушень серед неповнолітніх: дис. канд. юр. наук: 12.00.07 / Я.М. Квітка. – К., 2002. – 226 с.

8. Левицька Л.В. Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні: дис.  канд. юр. наук: 12.00.08 / Л.В. Левицька. Ірпінь, 2003. I 224 с

9. Заходи профілактики злочинів, що вчиняються неповнолітніми [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://pidruchniki.ws/1800010249632/ pravo/zahodi_profilaktikizlochiniv_ vchinyayutsya_nepovnolitnimi

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора