A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Михайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області

Анотація

АНОТАЦІЯ

 

Тема досвіду. Профілактика бездоглядності неповнолітніх як головний фактор соціалізації школярів.

Об’єкт досвіду. Соціалізація школярів.

Адреса досвіду. Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

вул. Трихліба, 14, с Михайлівка Лебединського району Сумської області, 42243, телефон 3-22-40

Роки вивчення досвіду. 2014-2016.

Рік узагальнення досвіду. 2016

Актуальність досвіду. Підліткова бездоглядність стала однією з серйозних соціально-педагогічних проблем сім'ї та суспільства.

Складна ситуація в Україні, поглиблення кризового стану водночас у трьох сферах життєдіяльності (матеріальній, соціальній і духовній) спричинили глибокі зрушення у світосприйманні, орієнтації молоді у сферах освіти, професійного самовизначення, культури тощо. Від нестабільності суспільства потерпають насамперед діти. Особливо негативний вплив справляє розгубленість, втрата ідеалів, неоптимістичне сприйняття життя, відчуження від суспільства.

Знецінення ролі сім’ї, родинного виховання, неотримання дітьми батьківської любові, відсутність підтримки та взаєморозуміння призводить до збільшення бездоглядних дітей. Дитина йде туди, де може реалізувати себе, відчути, що її люблять і нею опікуються. Це вулиця, однолітки, негативні підліткові компанії.

Саме тому досвід Любов Миколаївни з теми «Профілактика бездоглядності неповнолітніх як головний фактор соціалізації школярів» є важливим видом правовиховної роботи, покликаним забезпечити недопущення цього негативного явищу.

Вид досвіду за характером новизни - комбінаторний. Проблемою правового виховання опікувались видатні педагоги та психологи: П.П.Блонський, Л.С.Виготський, Т.С.Шацький, Ж.Ж.Руссо, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, які, поєднуючи практичну, наукову і просвітню роботу, обґрунтовували доцільність підходу до «важкої» дитини. Оригінальне цілеспрямоване використання і раціоналізація психолого-педагогічних засад правового виховання та правової освіти дозволяють педпрацівникам вистроїти ефективну динамічну правовиховну систему, спрямовану на подолання зростання дитячої бездоглядності.

Провідна педагогічна ідея досвіду ґрунтується на положенні про те, що майбутнє нашої держави значною мірою залежить від виховання молоді. Любов Миколаївна важливе значення у роботі з учнями відводить правовій освітньо-виховній діяльності, метою якої є запобігання бездоглядності, попередження розвитку асоціальної спрямованості особистості до навколишньої дійсності, забезпечення набуття школярами особистого досвіду реалізації прав і виконання обов’язків у моральних і правових взаємовідносинах.

Сутність досвіду полягає у формуванні та розвитку стійкого почуття соціальної відповідальності школярів за свою поведінку, що сприяє глибокому усвідомленню не лише своїх прав, а й обов’язків.

Лише спільними, скоординованими зусиллями батьків, педагогів, відповідних органів виконавчої влади, широкого кола громадськості можна виховати фізично й морально здорове покоління, вирішити проблему бездоглядності та інших негативних явищ, що мають згубний вплив на дітей та підлітків.

Теоретичною основою досвіду є ряд нормативних документів: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини, Всесвітня Декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

Результативність досвіду.

  1. Розробка правовиховної системи в умовах сучасної загальноосвітньої школи.
  2. Підвищення рівня правової освіти та правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу
  3. Формування в учнів правових почуттів та вироблення навичок правомірної поведінки.
  4. Подолання підліткової бездоглядності, помилкових поглядів та переконань, проявів і звичок негативної поведінки.
  5. Формування у школярів активної позиції у правовій сфері (нетерпимість до різноманітних правопорушень та формування потреб активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси, та інших осіб).

Завдяки використанню Гаврило Л.М. різноманітних форм правовиховної роботи, в учнів виробляються стійкі морально-правові знання, соціально-психологічні навичок їх поведінки у суспільстві, розвиток їх трудової і громадянської активності.

 

Методист відділу освіти                                                          О. В. Цись

Підпис О. В. Цись засвідчую:

завідуюча районним методичним кабінетом                          Н.М.Сагайдачна

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора