A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Михайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області

Історія школи

Церковно-приходські народні школи

   З початком заселення Слобожанщині у великій кількості з'являються церковно-приходські народні школи. За даними ревізії козацьких полків за 1732 р. у Михайлівці була церковно-приходська народна школа. Посада дяка при церкві була поєднана з посадою шкільного учителя, бо ці школи засновувалися при церквах парафіянами, котрі самі й платили гроші дякові. Ось тому вони називаються церковно-парафіальними і разом з тим народними, бо їх створив сам народ, який бажав просвіти і виніс потребу її з Правобережжя, де йому самому доводилося дбати про освіту, щоб боронити свою віру та національність. У школах навчали граматиці (букварю), письму, читати псалтир й часослов і співати на 8 гласів псалми і ірмоси. Учні цих шкіл потім самі робилися учителями після того, як самі, вивчившись у школі, пробули деякий час помічниками. Ці школи дуже шанував українці, куди більш, ніж ті державні – російські, котрі їх змінили потім. Бо у них все було рідним для населення: і помешкання, і зв'язок їх з церквою, брацтвами й шпиталями, і учитель дяк, котрий був сам з народу і жив його життям, і мова, і шкільні звичаї. Закриття шкіл почалося при царюванні Єкатерини II у зв'язку зі скасуванням козаччини і обертанням підданих в кріпацтво.

За даними ревізії козацьких полків за 1732 р. у Михайлівці була церковно-приходська народна школа.

В 1901 році в Михайлівській школі працювали: вчительки Гільченкова та Лавренкова, піп Іван Стелецький, дяк Митрофан Царевський. В школі навчалося 125 учнів: 102 хлопці і 23 дівчини.

Церковно-приходські (парафіяльні) школи (російські)

   У Російській імперії з'явилися після шкільної реформи 1804 року; перебували у віданні духовного відомства, тобто Священного Синоду Російської православної церкви. До 1861 року духовенством Російської імперії було засновано понад 18 тисяч початкових училищ, за якими закріпилася назва «церковнопарафіяльних шкіл». Поширення церковнопарафіяльних шкіл викликало невдоволення як з боку чиновницької бюрократії, так і з боку багатьох земств. У 1870-ті роки міністерство народної освіти фактично підпорядкувало церковні школи своєму адміністративному управлінню. Багато церковних училищ перейшли у відання земств. Ставлення до церковної школи стало змінюватися на рубежі 1870-1880-х років, в період суспільних потрясінь. 1884 року видано «Правила про церковнопарафіяльні школи», за якими створювалися однокласні (2-річні) та двокласні (4-річні, з початку XX століття – 3-річні) церковнопарафіяльні школи. В однокласних вивчали закон Божий, церковний спів, арифметику, читання. У двокласних школах крім цього вивчалася історія. Навчання здійснювали священики, диякони і дячки, а також вчителі і вчительки, які закінчили переважно церковно-учительські школи та єпархіальні училища. Діяльність шкіл перебувала у віданні опікунської ради, куди входили завідувач школи, піклувальники, вчителі, представники від міста чи земства, виборні особи від населення, що користується школою, які повинні були бути православного віросповідання. На раду покладалися турботи про благоустрій школи у всіх відносинах.

Земські школи

   Земські школи надавали початкову освіту сільським дітям. Виникли в 60-х рр. 19 ст. у зв'язку із запровадженням земської реформи 1864. Були одно- та двокласними. Перші земські школи створювалися на базі народних училищ (шкіл) (див. Народні школи), відкритих у попередні роки сільськими громадами. Згодом почали утримуватися земствами. У земських школах навчали Закону Божого, читання, писання та арифметиці. Вчителі цих шкіл були краще забезпечені фінансово й мали більшу свободу у викладанні порівняно з учителями міністерських шкіл та парафіяльних шкіл, могли застосовувати нові прогресивні підручники. Активно використовувалися наочні посібники, викладалися елементарні відомості з природознавства, географії, історії. В деяких діяли бібліотеки.

   В 1887 році в Михайлівській школі навчалось 72 дітей, з них хлопчиків – 61, дівчат – 11. Вчителів було 3. На утримання школи витрачено 510 крб., з них від земства – 410 крб., від сільської громади 100 карбованців. В 1888 році навчалось 130 дітей з них хлопів – 124 дівчаток – 6. Вчителів було 3. На утримання школи витрачено 490 крб., з них від земства – 390 крб., від сільської громади – 100 крб. У 1890 р. в Михайлівській школі працювали: вчителька Гільченкова (зарплата на рік 100 крб.), вчителька Лаврененкова (зарплата на рік 200 крб), піп Стелецький (зарплата на рік 60 крб.). В цьому році в школі навчалось 101 учень, з них хлопців – 97, дівчат – 4. У 1896 році навчалося 130 дітей, з них хлопців - 124, дівчат - 6, вчителів було 3, на утримання школи витрачено 490 крб., з них від земства 390 крб., від сільської громади 100 крб. У 1898 році навчалося 138 дітей, з них хлопців - 120, дівчат - 18, на утримання школи витрачено 539 крб. З низ від земства 439 крб., від сільської громади 100 крб. В 1899 році в Михайлівській школі працювали: вчителька Гільченкова (зарплатня на рік 100 крб.), вчителька Лавренкова (зарплатня на рік 200 крб.), піп Стелецький (зарплатня на рік 60 крб.). В цьому році в школі навчалося 101 учень: 97 хлопців і 4 дівчат. В 1901 р. в школі навчалось 125 дітей, з них хлопців – 102, дівчат – 23. В школі працювали ті ж вчителі і з тією зарплатою. В 1903 році працювали ті ж вчителі, підвищилась зарплата: Гільченкова — 290 крб. на рік, Лаврененкова – 290 крб. на рік, піп Стелецький – 60 крб. на рік.

В 1910 р. збудовано нове приміщення земської школи. Граф О.В. Капніст виділяв значні кошти на її спорудження.

В 1932 р. в СРСР було запроваджено єдину десятирічну трудову школу. Обов’язковою була семикласна освіта.

В селі було дві школи: початкова (1-4 класи), в південно-західній частині села, і середня в центрі села.В школі навчалося 500 учнів.

1952 року школа стала середньою. Щороку з її стін випускалося близько 40 випускників.
Зустріч школярів з Героєм соціалістичної праці Савченко Марією Харламівною. 1981 р.    4 клас. 1985 р.
За реформою 1984 р. середня загальноосвітня школа стає одинадцятирічною. Діти навчаються з 6-ти років.
Протягом 1991 – 1993 pp. була здійснена добудова школи.
Нове типове приміщення прийняло своїх перших вихованців у 1993-1994 навчальному році.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора