A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Михайлівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів Лебединської районної ради Сумської області

Переваги інклюзивного навчання у навчально-виховному процесі школи

Дата: 15.10.2019 11:53
Кількість переглядів: 64

   Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912).

   З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта – це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби усіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівність можливостей. Запровадження інклюзії у сфері освіти передбачає розроблення й запровадження широкого спектру навчальних стратегій для більш гнучкого реагування на розмаїття потреб учнів. Основою концепції інклюзивної освіти є принципи, що всі діти, незважаючи на різне культурне й соціальне походження та різні рівні навчальних можливостей, повинні мати однакові можливості у навчанні в усіх типах закладів освіти. Отже, ідеологія інклюзивної освіти спрямована на надання кожній дитині, всім відособленим і вразливим групам можливостей для результативного навчання. Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню програму та навчальне середовище до потреб учнів, які відрізняються своїми навчальними можливостями.

Концепції інклюзивної освіти

   Інклюзивне навчання - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта – це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби усіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівність можливостей. Запровадження інклюзії у сфері освіти передбачає розроблення й запровадження широкого спектру навчальних стратегій для більш гнучкого реагування на розмаїття потреб учнів.
Основою концепції інклюзивної освіти є принципи, що всі діти, незважаючи на різне культурне й соціальне походження та різні рівні навчальних можливостей, повинні мати однакові можливості у навчанні в усіх типах закладів освіти. Отже, ідеологія інклюзивної освіти спрямована на надання кожній дитині, всім відособленим і вразливим групам можливостей для результативного навчання. Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню програму та навчальне середовище до потреб учнів, які відрізняються своїми навчальними можливостями.

Цінності інклюзивної освіти

Це визнання того, що всі діти можуть навчатися.

Це робота зі всіма дітьми, незалежно від їх віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку.

Це вдосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей.

Це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства.

Це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку.

Принципи інклюзивної освіти

Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень.

Кожна людина здатна відчувати і думати.

Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою.

Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки.

Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків.

Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників.

Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини.

Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідних для цього умов.

Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей.

Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів.

Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини.

Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною.

Подолання потенційних бар'єрів в навчанні.

Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

Переваги інклюзивної освіти для інших дітей

Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

Діти вчаться співробітництву.

Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги інклюзивної освіти для педагогів та фахівців

Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Найбільш суттєві перешкоди впровадження інклюзивного навчання

Відсутність гнучкості фінансування.

Надто велику наповнюваність класу (кількість дітей більше 20).

Традиційний брак навчальних матеріалів, обладнання, технічних засобів навчання у загальноосвітніх закладах , а також (меншою мірою) непристосованість приміщень до особливих потреб дітей.

Брак спеціалістів та спеціальних послуг для дітей з особливими потребами, які навчаються в умовах загальноосвітнього закладу.

Таким чином така система освітніх послуг базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу, з розвитком відповідного інклюзивного освітнього середовища [1]. Згідно з ЮНЕСКО – це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».

Організація супроводу інклюзивного навчання

Для повноцінного залучення дітей з особливими потребами до навчального процесу і дитячого колективу їм потрібна певна додаткова допомога. Також кваліфікована допомога потрібна педагогам, у чиїх класах навчаються такі діти. Тому психологсоціальний педагог або соціальний працівник, спеціальний/корекційний педагоглогопедфізичний терапевт, а також усі працівники і структурні підрозділи навчального закладу мають працювати як одна команда, сприяючи вирішенню викликів, які можуть з'явитися. І.Луценко розглядає супровід інклюзивного навчання як цілісну діяльність, командну взаємодію, у якій вона виділяє три компоненти:

  • систематичне дослідження психолого-педагогічного стану та динаміки її психічного розвитку в процесі шкільного навчання;
  • створення умов для розвитку учнів та їх успішного навчання;
  • забезпечення сприятливого середовища, в тому числі усунення фізичних, організаційних та психологічних перешкод.

Інклюзивна освіта – перспектива нова.

Хоч різні можливості – рівні права!

Кожна дитина – це цілий світ,

Освіта, повага і рівність для всіх. 

   Сьогодні проблема навчання дітей з особливими освітніми потребами набуває широкої актуальності. Інклюзивна освіта стає доступною для дітей з особливими освітніми потребами, адже право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу – це право всіх дітей. Кожна людина, незалежно від особливих потребі степеня інвалідності, має право на одержання освіти, якість якої не відрізняється від якості освіти інших. Цей принцип, відбитий у низці міжнародних документів, покладений в основу організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, котре впроваджується з метою реалізації їхнього права вибору навчального закладу та форми навчання за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей: усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних освітніх закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для інших дітей, членів родин і суспільства в цілому. Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах та дитячих садках наголос робиться в першу чергу на розвитку сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх особливостях. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими потребами й мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. Взаємодія між дітьми з особливими потребами та іншими дітьми сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати та толерантно ставитись до людських відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги. Інклюзія (включення) – процес збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті, в різних програмах. Інклюзивна освіта- це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права діте на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзивний освітній заклад – це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. Цей заклад забезпечує безбар’єрне фізичне середовище, адаптує навчальні програми та плани, методи й форми навчання, тим самим надаючи можливість усім дітям успішно навчатись в тому числі і дітям з особливими освітніми потребами; залучає батьків до співпраці; співпрацює з фахівцями з метою надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; створює позитивну атмосферу в шкільному середовищі та громаді загалом. 5 Інклюзія – це процес, це постійний пошук ефективних шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх, без виключення, дітей. У цьому випадку відмінності розглядаються як позитивне явище, яке стимулює навчання дітей та дорослих. Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки індивідуального навчального плану розвитку та реалізації його на практиці. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Тобто, система адаптується до потреб дитини. Девіз інклюзії – рівні можливості для кожного! Принципи та цінності інклюзії: Інклюзивна освіта – цінності: Це визнання того, що всі діти можуть навчатися; Це робота зі всіма дітьми, незалежно від їх віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку; Це вдосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей; Це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства; Це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку. Інклюзивна освіта базується на таких принципах: Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень; Кожна людина здатна відчувати і думати; Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою; Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки; Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків; Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників; Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини; Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідно до цього умов; Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей; Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів; Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини; Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною; Подолання потенційних бар’єрів навчання; Переваги інклюзивної освіти: Для дітей з особливими освітніми потребами: ü Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей; ü Ровесники відіграють роль моделей для дітей з ООП; ü Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально; ü Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей; 6 ü У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті; Для інших дітей: ü Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей; ü Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них; ü Діти вчаться співробітництву; ü Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим; Для педагогів та фахівців: ü Вихователі інклюзивних груп краще розуміють індивідуальні особливості дітей; ü Вихователі оволодівають різними педагогічними методиками, що дають їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності; ü Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Нормативно – правові акти, що регулюють питання інклюзивного навчання.

1. Закон України «Про освіту» (ст.37);

2. Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.33)

3. «Про загальну середню освіту» (ст.21)

4. «Про охорону дитинства» (ст.. 19)

5. «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (ст. 4,22)

6. Концепція розвитку інклюзивної освіти, затверджена у жовтня 2010 року.

7. Постанова Кабміну від 15.08.2011 № 872 «Порядок організації інклюзивного навчання в загальносвітніх навчальних закладах».

8. Лист Міносвіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-384 від 18.05.2012р. «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

9. (Лист МОН молодьспорт № 1/9-529 від 26.07.2012р.)

10. Постанова Кабміну від 09.08…. № 588 «Про внесення змін до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

11. Постанова Кабміну від 12.07.2017 № 545 «Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Дорожня карта організації інклюзивного навчання в ЗНЗ

1. Письмова заява батьків;

2. Висновок обласної ПМПК;

3. Подання керівника ЗНЗ до відділу освіти щодо погодження організації інклюзивного навчання;

4. Наказ відділу освіти «Про організацію інклюзивного навчання у школах району»;

5. Наказ керівника ЗНЗ про створення классу з інклюзивною формою навчання.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора